lv | en | ru

Официальное

Ieejas kartes sacensību dalībniekiem.

Kartes varēs saņemt sākot no trešdienas 25. marta.
 • 25.03.-27.03. 10:00-18:00 izstāžu hallē Ķīpsala, Ķīpsalas ielā 8, iepriekš zvanot uz tālruni 29403822 27.03. no 20:00 – 21:30 Juglas vsk. kāpšanas siena, Kvēles iela 64
 • 28.03. sacensību norises vietā, zvanot uz tālruni 29403822 pie dienesta ieejas Wall location
Ieejas kartes būs bez fotogrāfijām! Katru reizi ieejot un izejot no halles jānoskanē svītrkods uz kartes. Kods ir unikāls katrai kartei. Ja būsiet izgājuši no halles nenoskanējot karti, atpakaļ vairs netiksiet! Kartes tiek izsniegtas vienreiz un pazaudēšanas gadījumā netiks atjaunotas.

Ieeja skatājiem un citiem interesentiem

Caur galveno ieeju. Ieejas maksa saskaņā ar BT1 cenrādi.
 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas
 • Pieaugušajiem – 5 €
 • Pensionāriem, studentiem – 3.50 €
 • Bērniem no 8 līdz 18 gadiem – 3 €

Entrance cards for participants

Entrance cards to competition venue
will be available starting from Mart 25
 • 25.03.-27.03. 10:00-18:00
  competition venue, Ķīpsalas ielā 8, call +371 29403822
 • 27.03. 20:00 – 21:30
  secondary school Jugla by climbing wall, Kvēles str. 64, Riga
 • 28.03. competition venue,
  call +371 29403822 when you are at the entrance for personal.
Wall location No photos on entrance cards! Each time you leave and enter competition venue you have to scan bar code on the card. Bar code is unique for every card. If you leave venue without scanning entrance card you will not be able to get back! Entrance cards will be issues only once and there will be no replacement cards in case you loose one

Entrance fees for spectators

Through main entrance, fee according to BT1 price list.
 • Children until age of 7 for free
 • Adults – Eur 5.00 €
 • Students – 3.50 €
 • Children from 8-18 – 3.00 €

Входные карты для участников

Входные карты доступны начиная с 25 марта
 • 25.03.-27.03. 10:00-18:00
  на месте проведения соревнований, ул. Ķīpsalas 8, звоните +371 29403822
 • 27.03. 20:00 – 21:30
  средная школа Jugla ул. Kvēles 64, Рига
 • 28.03. на месте проведения соревнований,
  звоните +371 29403822 когда вы прибыли входа для персонала.
Wall location Фотография не нужна! Каждый раз при входе и выходе вы должны сканировать штрих-код на карте. Штрих-код является уникальным для каждой карты. Если вы оставите место проведения соревнований без сканирования карты вы не сможете вернуться! Входные карты выдаются только один раз и при потере замене не подлежат.

Стоимость посещения выставки для зрителей

Через главный вход, плата в соответствии с прейскурантом BT1.
 • Детям до 7 лет бесплатно
 • Взрослым – 5 €
 • Студентам – 3.50 €
 • Детям с 8-18 лет – 3 €
 • Положение ( Рижский международный открытый чемпионат по спортивному скалолазанию)
 • Положение (Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes)

Программа

Суббота, 28 марта

Квалификация- 8 Маршрутов

 • 10:00 Регистрация участниковs
 • 10:40 – 11:40 ED Девочки 60(min)
 • 11:55 – 12:55 ED Мальчики 60(min)
 • 13:10 – 14:00 BC Девочки 50(min)
 • 14:20 – 15:35 A Женщины 75(min)
 • 15:55 – 16:55 BC Мальчики 60(min)
 • 17:15 - 18:30 A Мужчины 75(min)
 • 20:30 – 22:00 Reel rock tour – Valley uprising - KT Cinamon

Воскресенье, 29 марта

Финал - 4 Маршрутов (4 min)

 • 10:30 ED Девочки 10:10
 • 11:20 ED Мальчики 10:30
 • 12:12 BC Девочки 11:20
 • 13:04 A Женщины 12:12
 • 13:56 BC Мальчики 13:04
 • 14:48 A Мужчины 13:56
 • 16:00 Награждение

Возрастные группы участников

 • DE <= 2000
 • BC 1999 - 1996
 • A >=1995

Поддержка

BT1 Marmot Izglītības, kultūras un sporta departaments Veikals Ceļotājs Valsts sportam Red Fox - outdoor equipment Kāpšanas sienas RAID.lv Leinod.lv SIA Linearis

Организаторы