lv | en | ru

Valley Upraising

RRT-ValleyUpraising
"REEL ROCK TOUR" devītajā sezonā skatītājiem demonstrēs augsti novērtētu pilnmetrāžas filmu "Valley Uprising"/ "Ielejas sacelšanās". Lielākais nepastāstītais stāsts par Amerikas alternatīvo kultūru ir stāsts par Josemitu ielejas kāpējiem. Pēdējo piecdesmit gadu laikā Josemitu monolītās klintis ir piesaistījušas piedzīvojumu meklētājus un vienkārši trakos, lai atstātu pagātnē materiālo pasauli un nodotos klinšu kāpšanas baudai uz augstā, vientuļā granīta masīva. Josemitu klinšu neatkārtojamie tēli attīstīja "ekstrēmas bohēmas" dzīvi ielejā, pārtiekot no sarkanvīna un vārītiem kartupeļiem, iesaistoties sadursmēs ar nacionālā parka administrāciju, kā arī apgūstot pārdrošākos klinšu kāpšanas maršrutus pasaulē. Klinšu kāpēji šo uzvaras lāpu ir nodevuši viens otram trīs paaudžu garumā, un, pārvarot sīvu konkurenci, traģēdijas un uzvaras, Josemitu klinšu kāpšanas māka ir attīstījusies tiktāl, ka pārspēj pašas trakākās iedomas. "Ielejas sacelšanās" ir aizraujošs un neaizmirstams stāsts par drosmīgu tradīciju - pusgadsimtu ilgo cīņu pret gravitāti un pasaulīgajiem noteikumiem.
28.martā 20:30 KT Cinamon (Tirdzniecības parks Alfa(B ieeja) Brīvības gatve 372)
Ieejas maksa līdz 27.03.ieskaitot - 6EUR, pirms seansa 10 EUR .
"Valley uprising" demonstrēs angļu valodā, bez tulkojuma un titriem.
Zālē vietas nebūs numurētas.

Ieejas maksu var samksāt veicot pārskaitījumu:
Biedrība "Kalnkāpēju sporta centrs",
Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Reģistrācijas Nr. LV50008022031
Banka: A/s Swedbanka
Konts: LV 46HABA000140J045072, SWIFT HABALV22
Maksājuma mērķis: "Par RRT - vārds un uzvārds".
Saņemot Jūsu maksājuma uzdevuma kopiju e-pastā mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību un ieejas kartes numuru.
Vai pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 17:30 - 21:30 Juglas vsk. Sporta zālē, Kvēles ielā 64
In its ninth year, the REEL ROCK Film Tour features a special presentation of the highly-anticipated feature-length film "Valley Uprising." The greatest untold story of American counterculture is that of the Yosemite Valley rock climbers. For the past fifty years, Yosemite's massive cliffs have drawn explorers and madmen to leave materialism behind and venture onto the high, lonesome granite. The larger-than-life characters of Yosemite carved out an "extreme bohemian" lifestyle in the Valley, living on red wine and boiled potatoes, clashing with National Park authorities, and pioneering the boldest climbs on Earth. T he torch has been passed down across three generations of climbers; through rivalries, tragedies and triumphs, the art of Yosemite climbing has advanced beyond anyone's imagination. Valley Uprising is the riveting, unforgettable tale of this bold tradition: half a century of struggle against the laws of gravity - and the laws of the l and.
Mart 28 8.30 PM at Cinamon (Shopping mall ALFA (entrance B) Brīvības gatve 372)
Entrance fee until 27.03. - 6 EUR, just before show on 28.03. 10 EUR
You can pay by wire transfer:
Society "Kalnkāpēju sporta centrs",
Address: Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Registration No. LV50008022031
Bank: A/s Swedbanka
Account: LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Purpose of payment: "RRT - name and surname".
In its ninth year, the REEL ROCK Film Tour features a special presentation of the highly-anticipated feature-length film "Valley Uprising." The greatest untold story of American counterculture is that of the Yosemite Valley rock climbers. For the past fifty years, Yosemite's massive cliffs have drawn explorers and madmen to leave materialism behind and venture onto the high, lonesome granite. The larger-than-life characters of Yosemite carved out an "extreme bohemian" lifestyle in the Valley, living on red wine and boiled potatoes, clashing with National Park authorities, and pioneering the boldest climbs on Earth. T he torch has been passed down across three generations of climbers; through rivalries, tragedies and triumphs, the art of Yosemite climbing has advanced beyond anyone's imagination. Valley Uprising is the riveting, unforgettable tale of this bold tradition: half a century of struggle against the laws of gravity - and the laws of the l and.
28 марта 20:30  Cinamon (Торговый парк ALFA (вход B) Brīvības gatve 372) 
Плата до 27.03. - 6 EUR, непосредственно перед показом 28.03. 10 EUR
Фильм демонстрируеться на английском языке, без перевода и субтитров.

Реквизиты для оплаты перечислением:
Общество "Kalnkāpēju sporta centrs",
Aдрес: ул.Jēkabpils 19a, Рига, LV-1003,
Регистрационный номер: LV50008022031
Банк: A/s Swedbanka
Счет LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Назначение платежа: "RRT - Имя и фамилия"

Поддержка

BT1 Marmot Izglītības, kultūras un sporta departaments Veikals Ceļotājs Valsts sportam Red Fox - outdoor equipment Kāpšanas sienas RAID.lv Leinod.lv SIA Linearis

Организаторы