Kāpšanas sporta treneru un instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs

17.-18. novembrī,  Falkors boulderinga zāle(Ropažu iela 140)

Seminārs notiek realizējot projektu: "Kāpšanas sporta treneru un instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs", kuru atbalsta LSFP

Lektors: Udo Neumann (Vācija)

Darba valoda: Angļu

Semināram nav dalības maksas. Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Lūdzam savlaicīgi pieteikties līdz 15.oktobrim. Ja pieteikušo skaits pārsniegs vietu skaitu seminārā priekšroka būs Latvijas Alpīnistu savienības biedru pārstāvjiem.

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi  18 stundu apmērā, derīgu sporta speciālista re sertifikācijai.

Papildus informācija: 29403822

Programmas saturs iekļauj gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

1.  Augstu sasnieguma sporta kāpēju noteicošie faktori (pētījuma rezultāti - boulderinga, ātruma kāpšanas, grūtās kāpšanas un kompleksajā disciplīnā), (teorija).

2.  Sporta kāpēju atlases kritēriji (teorija).

3.  Jauniešu, balstīta uz augstiem sasniegumiem, mācību-treniņu metodika kāpšanas sportā (teorija, prakse).

4. Daudzveidīgi treniņu un sacensību analīzes paņēmieni (teorija, prakse).

5. Sportistu taktiskā un psiholoģiskā sagatavotība augsta līmeņa sacensībām (teorija).

6. Vācijas pieredze jauniešu kāpšanas sporta izlases izveidē un tās darbībā (teorija).

Par Lektoru

UDO NEUMANN

"The master of movement, the king of the swing, the man behind the German Boulder Team training" - šādi Udo piesaka Youth climbing symposium (UK)

Udo Neuman ir maģistra grāds sporta zinātnē. Viņš ir viens no grāmatas Performance Rock Climbing autoriem. Lielu atpazīstamību Udo ieguva ar saviem video par treniņu procesiem, boulderingu un kāpšanu visās tās izpausmēs. 2009.gadā Udo kļuva par Vācijas Boulderinga izlases treneri un pie viņa trenējas arī citi sportisti no dažādām valstīm.

LAS 2020 ©

 .