Alpīnistu savienības sporta speciālistu komunikācijas pilnveide un praktikums  

Seminārs kāpšanas sporta, sporta tūrisma un alpīnisma treneriem un instruktoriem
9.-10.12.2023.

Semināra saturs un programma Programma:

09.12.2023. Efektīva komunikācija sportā

Vieta: BJC Rīgas Skolēnu pils (K.Barona 99, Rīga)

Laiks: 10.30-16.30 (8 akad.st.)

Lektors: Viktorija Mihaļčuka

·       Efektīvas komunikācijas nozīme sporta jomā.

·       Komunikācija: Audzēkņi/vecāki; kolēģi; “priekšnieki”.

·       Daudzveidīgi komunikāciju instrumenti problēmsituāciju risināšanai.

·       Atgriezeniskās saites modeļi komunikācijas kontekstā.

10.12.2023. Alpīnistu savienības pārstāvēto sporta veidu praktikums

Vieta: Praktiskās estētikas skolas sporta zāle (A.Saharova 35, Rīga)

Laiks: 10.00-17.00

·       Rotaļas un spēles uz/pie kāpšanas sienas (praktiskā nodarbība, Santa Vilka).

Pēc spēlēm semināra dalībniekiem ir izvēle kurā no attiecīgajām tēmām piedalīties:

·       Kāpšanas sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (diskusijas, Santa Vilka, Inna Portnova)

·       Starptautisku kāpšanas sporta sacensību organizēšana (pieredzes stāsts, Milda Koreivaite – Lietuva)

-       Kustību mobilitāte kāpšanas sportā (teorija un praktiskā, Romans Pjahns)

Vai

·       Sporta tūrisma tehniskie elementi - augsto virvju uzdevumu iekārtošana, pārvarēšana* (praktiskā nodarbība – I.Liepiņa ar LAS sporta tūrisma komisiju).


* Treneri, kopā ar sevi, dalībai drīkst pieteikt 1-2 vecākās grupas audzēkņus. Tomēr organizatori var atteikt dalību, ja tiks pārsniegts maksimālais semināra dalībnieku skaits.

Par dalību seminārā dalībnieki saņems apliecību, kura derīga LSFP resertifikācijai. 16 stundas vai 8 stundas atkarībā no dalības pa dienām

Semināru organizē LAS ar LSFP atbalstu no Valsts budžeta līdzekļiem.

PIETEIKŠANĀS: līdz 04.12.2023.