Profesionālās kompetences pilnveides programma

“Sportista sagatavošana sacensībām”

 

Norise: 2020. gada 7. novembris, plkst.10.00-17.00, Seminārs tomēr notiks attālināti ! informācija sekos un reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta e-pastos.

 Programma

 09.30-10.00           Reģistrācija

 10.00-11.30  Ivans Šapošņikovs - Latvijas Antidopinga birojs

          Antidopings. Kas ir antidopings. Antidopinga pārkāpumi un ar to saistītās sekas. Trenera un sportista pienākumi un atbildība godīga sacensību principa ievērošanā.

 11.45-14.00 Alise Kindzule - uztura speciāliste, hokeja trenere

Sportista uzturs. Sportista uzturs pusaudžu un jaunieša augšanai un veselībai. Sportista uztura specifika dažādos treniņa periodos, īpaši akcentējot sacensību periodu. Mīti un fakti par sportistu uzturu.

 14.30-16.45 Jurita Smiltiņa – psiholoģe ar specializāciju sporta psiholoģijā

Sportista motivācija. Pusaudžu un jauniešu motivācija un demotivācija. Trenera loma pirmsstarta emocionālā stāvokļa regulācijā un audzēkņu motivācijā. Pirms starta sportista novērošana, trenera loma konkrētos sportista pirmsstarta stāvokļos.

 16.45-17.00           Semināra noslēgums  

Dalības maksa: Klubiem, kuri ir Latvijas Alpīnistu savienības biedri, bezmaksas. Ja brīvas vietas, citiem interesentiem 5 Eur.

Pieteikšanās līdz 05.11.2020: saite

Seminārā ierobežots dalībnieku skaits.

 Semināru organizē LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA sadarbībā ar Biedrību “Latvijas Treneru tālākizglītības centru”. Semināru finansiāli atbalsta Latvijas Sporta federāciju padome.

 Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

 Semināra organizatori nodrošina un dalībniekiem jāievēro Ministru Kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikumi.


 .