LAS pilnsapulces Svarīgākie lēmumi:

1. Latvijas Alpīnistu savienība (LAS)  LAS ārkārtas pilnsapulce notiks 2020.gada 8.oktobrī plkst. 18.00 Jēkabpils ielā 19a, Rīgā, Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” telpās. Vienīgais dienas kārtības jautājums - Prezidenta vēlēšanas.

Kandidāta pieteikuma veidlapa (amatpersonas ar atsevišķās pārstāvības tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidāta piekrišanu (parakstīts) (pielikumā) līdz 2020.gada 15.septembrim plkst. 15:00  jāiesūta uz e-pastu las_valde@inbox.lv. 

Uzaicinājums uz pilnsapulci

Pielikums - kandidāta pieteikuma veidlapa

2. LAS paliek LAS

3. Saskaņā ar 2020. gada 11. jūnijā Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) kopsapulcē lemto, kā arī LAS valdes nolemto, Latvijas Alpīnistu savienības valde lūdz visus ieinteresētos biedrus līdz 2020. gada 1. jūlijam iesūtīt uz LAS valdes e-pastu (las_valde@inbox.lv) savus priekšlikumus par iespējamo LAS Alpīnisma komisijas nolikuma jauno redakciju. Iesūtot savus priekšlikumus lūdzu vadīties pēc LAS Alpīnisma komisijas 2014. gada redakcijas (saite uz nolikumu: http://site-632011.mozfiles.com/files/632011/ak_nolikums_2014.pdf) kā arī ņemt vērā LAS Statūtu 5.14. līdz 5.14.7. punktus (saite uz Statūtiem: http://site-632011.mozfiles.com/files/632011/statuti_2017.pdf).

Vēstules pilns teksts.

4. LAS valde lūdz visus ieinteresētos LAS biedrus lemt un izvirzīt līdz 2020. gada 15. jūlijam savu pārstāvi (no katra biedra pa vienam deleģētam pārstāvim) LAS Alpīnisma komisijas darbam un iesūtīt attiecīgi izvirzīto kandidātu vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. un e-pastu, uz LAS valdes e-pastu.Suņi rej, bet karavāna iet tālāk

INFORMĀCIJU PAPILDINĀM AR AKTUĀLIEM NOTIKUMIEM, SPIED UZ BILDES PA KREISI !!!

Kā ziņo LNT svētdienas raidījumā  LNT top 10 (29:50-41:00 min.) viss jau esot izlemts un visdrīzāk 2021.gadā varam rēķināties ar niecīgu valsts atbalstu LAS un, ja pareizi saprotam, tikai Augstu sasniegumu sportam.

Tas var nozīmēt, ka daudzas no Jūsu mīļajām ikgadējām sacensībām vairs nesaņems līdzfinansējumu un iespējams sacensību kalendārs paliks krietni tukšāks.

Vairāk var lasīt nospiežot uz "Vai kariņš sportā?"

Atreferējums no skaties.lv


Kāpienu datu bāze

Alpīnisti, klinšu kāpēji un citi interesenti var aplūkot un ievadīt savus sasniegumus KĀPIENU DATU BĀZĒ

Kāpšanas sports provizoriski iekļauts 2024.gada vasaras Olimpisko spēļu programmā Parīzē. Šoreiz solis uz priekšu - divas disciplīnas un 72 sportisti.


LAS 2020 ©

 .