Sertificētie sporta speciālisti:

 Vārds uzvārds
 Kategorija Sporta veids
Sertifikāta
numurs
 Derīgs līdz:
 Guntis Gruškevics
 sporta studiju absolvents
sporta tūrisms
 - 21.06.2022.
 Jekaterina Koževņikova
 sporta studiju absolvents sporta tūrisms - 18.06.2020.
 Oskars Karls
 sporta studiju absolvents sporta tūrisms - 18.06.2020.
 Gints Kokins
 sporta studiju absolvents sporta tūrisms - 21.06.2022.

*izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi normatīvajos aktos 4 noteiktajām prasībām atbilstoši sporta speciālisti: profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenotāji – (1) vienīgi LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas, un (2) sporta interešu izglītības programmu īstenotāji – personas ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā vai LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vai sporta interešu izglītības programmas ir jāīsteno personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, tātad sportam piemērotās celtnēs un laukumos.

 .