LAS izpildinstitūcija:

Valde:

 Amats Vārds uzvārds
 Ievēlēšanas datums
 Pilnvaru termiņš
Prezidents
 Mihails Pietkevičs 29.12.2016 29.12.2020.
Viceprezidents Māra Vilciņa 07.06.2018 29.04.2022.
Kāpšanas sporta komisijas vadītājs Normunds Reinbergs 21.12.2017. 21.12.2021.
Alpīnisma komisijas vadītājs Edgars Šāblis 21.12.2017. 21.12.2021.
Sporta tūrisma komisijas vadītājs Imants Puhovs 21.12.2017. 21.12.2021.LAS 2020 ©

 .