2024. gads

KS - kāpšanas sports, ST - sporta tūrisms, A - alpīnisms, AT - alpīnisma tehnika, P - programma, R - rezultāti, K - kopvērtējums

2024.gada provizoriskais sacensību kalendārs

Sacensību kalendārā parādās tikai sacensības ar nolikumu. Sacensību plānu lūdzam skatīties 2024.gada provizoriskajā sacensību kalendārā.

Nosaukums Veids Datums NolikumsRezultāti
LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS KĀPŠANAS SPORTĀ GRŪTĀS KĀPŠANAS DISCIPLĪNĀ “LEAD GAMES 2024”
 KS 16.-17.02.2024 N R
Latvijas kausa 1. posma sacensības sporta tūrismā Telpās  ST 17.-18.02.2024 N R
Latvijas atklātais čempionāts alpīnisma tehnikā komandām  “REMOSS KAUSS 2024”  AT 24.02.2024 N, ENG
 R
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM KS 2024 N     
LATVIJAS SPORTA TŪRISMA SACENSĪBU 2024 GADA  KOPVĒRTĒJUMA – REITINGA  NOLIKUMS
 ST 2024 N    
Fotokonkurss "Laime ir kalnos"
  2024 N    
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 1.posms KS  24.02.2024   N  R
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas atklātās sacensības alpīnismā „ Individuāli ” AT
 25.02.2024 N R
Latvijas atklātais čempionāts Kāpšanas sportā 2024, disciplīnā boulderings “Falkors kauss 2024”
KS
1.-2.03.2024
N
 RLČ, RFK
Sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu Liepājā. KS 10.03.2024 N R
Latvijas atklātais čempionāts alpīnisma tehnikā sasaitēm “Alima Romanova kauss 2024”
 AT 16.03.2024 N R
LAS pilnsapulce

17.03.2024


Sacensības alpīnisma tehnikā “Sasaites”  AT 14.04.2024 N R
RĪGAS SKOLĒNU PILS 34. ATKLĀTĀS SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ  ST 20.04.2024 N R

ATKLĀTĀS SACENSĪBAS ALPĪNISMA TEHNIKĀ “SASAITES” BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

 AT 11.05.2024  N R

Tautas klases sacensības kāpšanas sportā  ‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās

 KS 11.05.2024 N R
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2.posms KS  12.05.2024   N, pielikums  R   

Latvijas atklātais čempionāts bērniem un jauniešiem kāpšanas sportā 2024, disciplīnā  boulderings  

 KS 18.05.2024 N R, RLV
   
Starptautiskās sporta tūrisma sacensības un Latvijas čempionāts sporta tūrismā “Latvijas skolēnu 77. spartakiāde sporta tūrismā”  ST 25.-26.05.2024. N, NUA
 R   
Latvijas kauss alpīnisma tehnikā komandām  „ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS”  AT 1.-2.06.2024. N, NENG
 R   
Latvijas kauss grūtajā kāpšanā “Ogre open 2024”  KS 13.07.2024 N    
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 3.posms KS  20.09.2024   N     
LAS ĀRKĀRTAS PILNSAPULCE
  02.11.2024     
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 4.posms KS  30.11.2024   N