AK funkcijas:

1. Alpīnisma instruktoru tālākizglītibas nodrošinašana un viņu atestacija.

2.Kalnakapēju grupu vadītāju apmacība saskņā ar "UIAA Training standarts"

3. Alpinistu apmacības programmu izstrāde.

4. Semināru alpīnisma organizešana un vadīšana.

5. Nelaimes gadījumu kalnos apkopošana un analīze

6. Alpīnisma instruktoru Registra veidošana.

7. Alplnisma tehnikas sacensību noteikumu veidošana un uzturešana.

8. Alplnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācija un sagatavošana.

9. Jebkuru citu dokumentu izstrāde un pasākumu organizēšana, kas veicina kalnoskāpšanas drošības līmeņa paaugstinšanu