Sporta tūrisma elementu veikšana un ierīkošana

Nogāže uz augšu

Nogāžu uz augšu ierīkošana

Baļķa pārvarēšana ar margu, baļķa laišana

Baļķa margas ierīkošana

Paralēlo virvju pārvarēšana

Gaisa pārceltuvju pārvarēšana

Virvju spiegošana

Virvju marķēšana

Cietušā transportēšana

Purva pārvarēšana