LAS oficiālā informācija:

Biedrības Latvijas Alpīnistu savienība statūti.

2024

2023

Sportistu reģistrs 2023

LOK Olimpiskās sagatavošanas izdevumu tāme 2023

Plānoto pasākumu izdevumu  tāme 2023.gadam no LSFP valsts budžeta līdzekļiem

Uzaicinājums uz pilnsapulci 18.03.2023.

2022.

LAS 2022.gada pārskats

Ziņojums pie 2022.gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite

Revidenta ziņojums

Sportistu reģistrs 2022.gads.

Plānoto pasākumu izdevumu  tāme 2022.gadam no LSFP valsts budžeta līdzekļiem

Uzaicinājums uz pilnsapulci 26.03.2022

LOK Olimpiskās sagatavošanas izdevumu tāme

Atskaite par LOK līdzekļu izlietojumu 1 daļa, 2.daļa

Plānoto pasākumu izdevumu  tāme 2022.gadam no LSFP valsts budžeta līdzekļiem

Atskaites par LSFP līdzekļu izlietojumu: maijs-jūn.., 3.cet., 4 cet.

2021.

LAS 2021.gada pārskats

Ziņojums pie 2021.gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite

Revidenta ziņojums

Sportistu sarakts 13.01.2022

Uzaicinājums uz pilnsapulci 30.03.2021.

Plānoto pasākumu izdevumu  tāme 2021.gadam no LSFP valsts budžeta līdzekļiem

LOK Olimpiskās sagatavošanas izdevumu tāme

Covid seku likvidācijas tāme

ATSKAITES PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU

2020.

LAS 2020.gada pārskats

Ziņojums pie 2020.gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite

Revidenta ziņojums

LOK Olimpiskās sagatavošanas izdevumu tāme I
LOK Olimpiskās sagatavošanas izdevumu tāme II
LOK Olimpiskās sagatvošanas izdevumu tāme III

2019.

LAS 2019. gada pārskats

Ziņojums pie 2019. gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite

Revidenta ziņojums

No valsts budžeta līdzekļiem plānoto pasākumu izdevumu tāme 2019.gadam

OLIMPISKO SPĒĻU SAGATAVOŠANAS PROGRAMMAS TĀME (LOK finansējums) 

2018.

LAS 2018.gada pārskats

Ziņojums pie 2018. gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite

No valsts budžeta līdzekļiem plānoto pasākumu izdevumu tāme 2018.gadam

OLIMPISKO SPĒĻU SAGATAVOŠANAS PROGRAMMAS TĀME (LOK finansējums)

2017.

LAS 2017.gada pārskats

Pielikums pie 2017.gada pārskata

Ziņojums pie 2017. gada pārskata

Ziedojumu atskaite

Administratīvo izdevumu atskaite