kāpšanas sporta komisija

Priekšsēdētājs

  • Linda Gruzīte

Komisijas locekļi

  • Santa Tabulēvica
  • Irina Grjazeva
  • Gundega Meļķe
  • Ekaterina Koževņikova
  • Artūrs Ķīsis
  • Artūrs Dombrovskis
  • Normunds Reinbergs