2023. gads

KS - kāpšanas sports, ST - sporta tūrisms, A - alpīnisms, AT - alpīnisma tehnika, P - programma, R - rezultāti, K - kopvērtējums

2023.gada provizoriskais sacensību kalendārs

Sacensību kalendārā parādās tikai sacensības ar nolikumu. Sacensību plānu lūdzam skatīties 2023.gada provizoriskajā sacensību kalendārā.

Nosaukums Veids Datums NolikumsRezultāti

  Tautas klases sacensības kāpšanas sportā ‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās

 KS 14.01. N R
  Sacensību Latvijas kauss alpīnisma tehnikā "Sasaites" D, C un B grupām  AT 14.-15.01. N R, LKR22
 Tautas klases sacensības Kāpšanas sportā, disciplīnā boulderings “Mini Utopija 2023”  KS 28.01. N R
 Sacensības alpīnisma tehnikā "Winter open"
 AT 4.02. N R

Rīgas atklātās sporta tūrisma sacensības telpās / Latvijas kausa 1.posms sporta tūrismā

 ST 18.-19.02. N R1, R2
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas atklātās sacensības kāpšanā „ Individuāli ”  AT 26.02. N R
 LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 1.posms  KS 26.02. N, INFO
 R
 LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS KĀPŠANAS SPORTĀ GRŪTĀS KĀPŠANAS DISCIPLĪNĀ “LEAD GAMES 2023”  KS 24.-25.02. N R
RĪGAS  SKOLĒNU PILS  ATKLĀTĀS SACENSĪBAS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ  KS 24.02. N R
Latvijas atklātais čempionāts Kāpšanas sportā 2023, disciplīnā boulderings
“Falkors kauss 2023”
 KS 3.-4.03. N RLČ, RFK

Sacensības alpīnisma tehnikā  “Alima Romanova kauss 2023”

 AT 11.03.  N R
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2.posms KS 26.03. N, INFO  R   

Tautas klases sacensības kāpšanas sportā  ‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās

 KS 15.04. N R   
RĪGAS SKOLĒNU PILS 33. ATKLĀTĀS SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ  ST 22.04. N R   
Sacensības alpīnisma tehnikā "Sasaites"
 AT 16.04. N R   
RĪGAS  SKOLĒNU PILS  ATKLĀTĀS SACENSĪBAS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ KS 05.05. N
 R      
Latvijas čempionāts un meistarsacīkstes - Latvijas skolēnu  76.spartakiāde sporta tūrismā
 ST 20.-21.05.
 N R     

Latvijas atklātais čempionāts bērniem un jauniešiem kāpšanas sportā 2023, disciplīnā  boulderings

 KS 27.05. N R   
LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS  ALPĪNISMA TEHNIKĀ  „ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS”  AT 3.-4.06. N    
Tautas klases sacensības Kāpšanas sportā, disciplīnā boulderings “Mini Utopija 2023”  KS 16.09.N  
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 3.posms KS 01.12. N     
 Latvijas Sports tūrisma sacensību 2023.gada kopvērtējums - reitings  ST  N 

Sacensību kalendārā parādās tikai sacensības ar nolikumu. Sacensību plānu lūdzam skatīties 2023.gada provizoriskajā sacensību kalendārā.