Sertificētie sporta speciālisti:

 Vārds uzvārds
 Kategorija Sporta veids
Sertifikāta
numurs
 Derīgs līdz
Linda Ansone
 C Kāpšanas sports
 168822.03.2023.
Santa Vilka
 B Kāpšanas sports 401016.01.2025.
Katrīna Cirvele
 C Kāpšanas sports 227614.11.2024.
Linda Gruzīte
B Kāpšanas sports385618.07.2024.
Artūrs Dombrovskis
 B Kāpšanas sports 327820.09.2022.
Romāns Kalenda
 C Kāpšanas sports 161523.11.2022.
Olga Drozdova C Kāpšanas sports 247120.08.2025.
Oksana Gaļejeva
 C Kāpšanas sports 247520.08.2025.
 Jekaterina Koževņikova B Kāpšanas sports 4256 10.12.2025.
Kaspars Vilks
 B  Kāpšanas sports 4143 20.08.2025.
 Luīze Bebriša-Fedotova Sporta studiju students Kāpšanas sports  1.02.2021.
 Romāns Pjahns
 Sporta studiju students Kāpšanas sports  1.02.2021.
Inta Dombrovska
 C Kāpšanas sports 251217.09.2025.
Armands Liberts
C
 Kāpšanas sports 223222.09.2024.
Imants Puhovs
 B Kāpšanas sports
 359020.09.2023.
Aleksandrs Beļajevs
 C Klinšu kāpšana
 104816.03.2021.
Normunds Reinbergs
 B Klinšu kāpšana 430014.01.2026.
Jana Rozenfelde
 C Klinšu kāpšana 107416.03.2021.
Vladimirs Stepanovs
 C
 Klinšu kāpšana 107816.03.2021.

Atjaunots 21.02.2021.


*izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi normatīvajos aktos 4 noteiktajām prasībām atbilstoši sporta speciālisti: profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenotāji – (1) vienīgi LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas, un (2) sporta interešu izglītības programmu īstenotāji – personas ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā vai LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vai sporta interešu izglītības programmas ir jāīsteno personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, tātad sportam piemērotās celtnēs un laukumos.