Sertificētie sporta speciālisti:

 Vārds uzvārds
 Kategorija Sporta veids
Sertifikāta
numurs
 Derīgs līdz
Linda Ansone
 C Kāpšanas sports
 168822.03.2023.
Santa Vilka
 B Kāpšanas sports 333319.06.2019.
Katrīna Cirvele
 C Kāpšanas sports 77511.12.2019.
Linda Gruzīte
B Kāpšanas sports385618.07.2024.
Artūrs Dombrovskis
 B Kāpšanas sports 327820.09.2022.
Romāns Kalenda
 C Kāpšanas sports 161523.11.2022.
Aleksandrs Beļajevs
 C Klinšu kāpšana
 104816.03.2021.
Normunds Reinbergs
 B Klinšu kāpšana 245731.12.2020.
Jana Rozenfelde
 C Klinšu kāpšana 107416.03.2021.
Armands Liberts
C
 Kāpšanas sports 223222.09.2024.
Imants Puhovs
 B Kāpšanas sports
 359020.09.2023.
Vladimirs Stepanovs
 C
 Klinšu kāpšana 107816.03.2021.


*izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi normatīvajos aktos 4 noteiktajām prasībām atbilstoši sporta speciālisti: profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenotāji – (1) vienīgi LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas, un (2) sporta interešu izglītības programmu īstenotāji – personas ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā vai LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vai sporta interešu izglītības programmas ir jāīsteno personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, tātad sportam piemērotās celtnēs un laukumos.


 .