Sertificētie sporta speciālisti:

 Vārds uzvārds
 Kategorija Sporta veids
Sertifikāta
numurs
 Derīgs līdz
Santa Vilka
 B Kāpšanas sports 401016.01.2025.
Katrīna Cirvele
 C Kāpšanas sports 227614.11.2024.
Linda Gruzīte
B Kāpšanas sports385618.07.2024.
Artūrs Dombrovskis
 B Kāpšanas sports  4966 23.08.2027.
Romāns Kalenda
 C Kāpšanas sports 3298   19.10.2027.
Olga Drozdova C Kāpšanas sports 247120.08.2025.
Oksana Gaļejeva
 C Kāpšanas sports 247520.08.2025.
 Jekaterina Koževņikova B Kāpšanas sports 4256 10.12.2025.
Kaspars Vilks
 B  Kāpšanas sports 4143 20.08.2025.
Romāns Pjahns

  Sporta studiju absolvents

 Kāpšanas sports 04.02.2026.
Inta Dombrovska
 C Kāpšanas sports 251217.09.2025.
Armands Liberts
C
 Kāpšanas sports 223222.09.2024.
Imants Puhovs
 B Kāpšanas sports
  5339 22.08.2028.
Normunds Reinbergs
 B Klinšu kāpšana 430014.01.2026.

Evija Urtāne

 C  Kāpšanas sports   3118 24.04.2027.
Inese Pučeka
 C  Kāpšanas sports   3347 15.11.2027.
Inna Portnova
  Sporta studiju absolvents    
Artūrs Ķīsis
 C  Kāpšanas sports   3150 08.06.2027.
Gundega Meļķe
 B  Kāpšanas sports   5296 17.07.2028.
Uldis Kirtovskis
 C  Kāpšanas sports   3628 22.08.2028.

Atjaunots 15.09.2023.


*izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi normatīvajos aktos 4 noteiktajām prasībām atbilstoši sporta speciālisti: profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenotāji – (1) vienīgi LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas, un (2) sporta interešu izglītības programmu īstenotāji – personas ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā vai LSFP Sporta speciālistu reģistrā iekļautās personas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vai sporta interešu izglītības programmas ir jāīsteno personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, tātad sportam piemērotās celtnēs un laukumos.