KUR NODARBOTIES AR SPORTA TŪRISMU?

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija

www.sportaturisms.lv, 29539836

bIEDRĪBA rEMOSS

Jelgava, Kontaktinformācija: Normunds Hofmanis, 29539836, normunds.remoss@inbox.lv

Biedrība „Jaunatne smaidam”

Bārbele, Vecumnieku novads un Dāviņi, Bauskas novads, Kontaktinformācija: Renārs Manuilovs, 28663569, renars.manuilovs@jaunatnesmaidam.lv

Misas pamatskola

Misa, Vecumnieku novads, Kontaktinformācija: Ingrīda Vaisjune, 29241297, ingrid-bra@inbox.lv

BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Rīga, Kontaktinformācija: Inga Liepiņa, 26525949, Inga.Liepina@lspa.lv

Krāslavas novada dome (Krāslavas BJC)

Krāslava, Kontaktinformācija: Alise Samsanoviča, 29820410, Alise-656@inbox.lv

Sporta klubs "Mustangs"

Jēkabpils, Kontaktinformācija: Normunds Pastars, 26165834, jekabpils.jaunsargs@inbox.lv  un npastars@yahoo.com

Sējas pamatskola

Sēja, Kontaktinformācija: Eva Jākobsone, eewa@inbox.lv

Līvānu 1.vidusskola

Līvāni, Kontaktinformācija: Sandra Ziemele, 28788438, sana_roze@inbox.lv

Rudzātu vidusskola

Rudzāti, Kontaktinformācija: Diāna Gribonika, 29410005, rudzatuvsk@livani.lv