sporta tūrisma KOmisija

Priekšsēdētājs

  • Nauris Hofmanis

Komisijas locekļi

  • Māra Vilciņa
  • Normunds Hofmanis
  • Inga Liepiņa
  • Ingrīda Vaisjūne


http://www.sportaturisms.lv/