LAS pilnsapulce

Latvijas Alpīnistu savienība (LAS) uzaicina Jūsu organizācijas vadītāju un pārstāvjus uz LAS  pilnsapulci  2024.gada 17.martā plkst. 10.00 Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā (BJC „Rīgas Skolēnu pils”), 009.telpā.

Darba kārtība:

1.   Pilnsapulces atklāšana, vadītāja un protokolista apstiprināšana.

2.   Ziņojums par pilnsapulcē klātesošo biedru un citu dalībnieku skaitu.

3.   Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

4.   Darba kārtības apstiprināšana.

5.   LAS prezidenta N.Reinberga ziņojums par 2023.gadu.

6.   Komisiju vadītāju ziņojumi.

7.   LAS viceprezidentes M.Vilciņas ziņojums un 2023.gada finanšu pārskats.

8.   Revidenta I.Liepiņas ziņojums.

9.   Debates par ziņojumiem un finanšu pārskatu.

10.   Ziņojumu un 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

11.   LAS 2024.gada budžeta projekts (t.sk. Biedru nauda no 2025.gada).

12.   LAS Valdes locekļa – Alpīnisma komisijas vadītāja vēlēšanas:

12.1.  kandidātu izvirzīšana (1.pielikums), kandidātu vīzija, mērķi;

12.2.  debates par kandidātiem;

12.3.  LAS Valdes locekļa vēlēšanas.

13.       Diskusija par potenciāliem statūtu grozījumiem

14.   Citi jautājumi.

          Ar lēmējtiesībām pilnsapulcē piedalās LAS biedra (biedrības, iestādes, kluba) vadītājs vai pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz vadītāja parakstīta pilnvara (2.pielikums), var arī iesniegt ar elektronisko parakstu).

Latvijas Alpīnistu savienības pilnsapulce ir atklāta un aicinām piedalīties arī citus Jūsu pārstāvjus. Pārstāvji drīkst piedalīties debatēs, izteikt priekšlikumus, kandidēt vēlēšanās utml.

Priekšlikumus vai papildinājumus pilnsapulces darba kārtības projektam  līdz 08.03.2023. plkst.15.00 iesūtīt  LAS e-pastā- [email protected].

Lūdzam veikt iepriekšējo reģistrāciju http://www.climbing.lv/las-pilnsapulce/