Aldara parka kāpšanas torņa notikumu un treniņu grafiks.

'Šeit publicēsim klubu treniņus un pasākumus atbilstoši Aldara parka kāpšanas torņa lietošanas un drošības noteikumi punktam 1.7.